Förbjöd flygblad från SD - får kritik

Justitieombudsmannen, JO, är kritisk till att Munkebäcksgymnasiet i Göteborg förbjöd spridningen av ett sverigedemokratiskt flygblad på skolan inför valet 2010.

Även om en skola inte är allmän plats och flygbladen inte omfattas av tryckfrihetsförordningen gjorde skolan fel som inskränkte möjligheterna för ett parti medan andra fick agera fritt.

JO konstaterar att bedömningen ska styras av objektivitet och att en organisation inte kan uteslutas på grundval av de åsikter som väntas föras fram. Skolan får även kritik för att ha förhandsgranskat flygbladen.