OJÄMLIK SKOLA

"Det blir ett A- och ett B-lag i skolan"

1:55 min

Skillnaden mellan de elever som klarar skolan bäst och sämst har ökat kraftigt, visar en undersökning som Lärarnas riksförbund presenterade i dag. Ann Norlin, som fått hjälpa sin 8-årige son med läxan flera gånger, menar att det generar ett A- och ett B-lag i skolan.

– Kravet är ju klart att vi ska hjälpa våra barn med läxläsning. Och då kan man ju tänka sig i utsatta delar, som i Angered, där det bor många nyanlända som inte talar språket. Hur ska man kunna klara det? Alltså blir det ett A- och ett B-lag, säger hon.

Ann Norlin har bland annat sett hur barn i skolan har räknat fel i en hel mattebok, utan att någon lärare talat om det för barnet. Då har föräldrarna fått hjälpa barnet istället.

Och just bristen på stöd till elever som behöver skolans hjälp tror Lärarnas riksförbund är en förklaring till att skillnaden mellan de svagaste och de starkaste eleverna ökat.

I en undersökning som organisationen presenterat i dag har 400 000 elevers betyg jämförts och resultatet blir att skillnaderna i betygspoäng har ökat med 30 procent mellan åren 1999 och 2011.

– Så kan det inte vara för i slutändan blir det här ett samhälle som blir allt mer segregerat, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Därför kräver nu Lärarnas Riksförbund bland annat att staten ska ta ett större ansvar för kvaliteten i skolan genom att rikta särskilda resurser till de skolor som har svårast förutsättningar. Organisationen vill också att elever som nyligen kommit till Sverige ska få mer stöd och hjälp i skolan.

Dessutom vill Metta Fjelkner att lärarna ska få makten att bestämma när en elev behöver stöd och vilka insatser som krävs för att den ska klara sin skolgång.

Utbildningsminister Jan Björklund är inte förvånad över undersökningens resultat, och han är positiv till Lärarnas riksförbunds krav på att staten ska ta större ansvar för kvaliteten i skolan. Han tror nämligen att en förklaring till problemet är kommunaliseringen av skolan.

– Vi har haft sjunkande resultat sedan 90-talet i svensk skola och skillnaden mellan olika skolor och olika kommuner har ökat kraftigt sedan kommunaliseringen. Det är precis därför vi behöver göra kraftiga reformer och det är det vi gör nu, säger Jan Björklund.