Förtidspensioneringarna ökar

Det senaste året har antalet förtidspensionärer i åldersgruppen 20-24 år ökat med drygt 6 procent. I och med det ligger Halland över riksgenomsnittet, visar siffror som Försäkringskassan tagit fram.
Anledningen till att fler blivit förtidspensionär är att antalet psykiskt sjuka har ökat i den här åldersgruppen och att det inte finns speciella arbetsplatser där de kan få hjälp in i arbetslivet. Därför blir de förtidspensionärer, säger Johan Johqvist, försäkringschef på Försäkringskassan i Halland till P4 Radio Halland. Även förtidspenioneringar i ännu yngre åldrar, mellan 16 och 19 år ökar.