Färre mjölkbönder i Sjuhärad

Mjölkbönderna i Sjuhärad blir allt färre och de kvarvarande mjölkbesättningarna blir allt större. Och det är en utveckling som kommer att fortsätta.
Under hela nittiotalet har antalet mjölkbönder blivit allt färre. Sedan mitten av 90-talet har var fjärde mjölkbonde försvunnit. Och denna trend är tydlig i Sjuhäradbygden som ligger i det sk mjölkbältet som sträcker sig från Halland genom Sjuhärad upp mot Sydsvenska höglandet mot Småland och österut. Det leder till att dom kvarvarande mjölkbesättningarna blir större och antalet besättningar med över 200 kor blir allt fler. Enligt Lars Arnell, vd för Södra Älvsborgs Husdjur, är det en nödvändig utveckling. Problemet är dom stora investeringar som behövs för att driva dom stora besättningarna.