Utredning föreslår höjt tak på fastighetsskatten

2:10 min

En statlig utredning vill ersätta den kommunala fastighetsavgiften med ett nytt system där avgiften baseras på var i landet huset ligger och hur stort det är, enligt Villaägarnas riksförbund. Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund är tveksam till upplägget.

– Vi har varit med och avskaffat en avskydd skatt som var oförutsägbar och som ledde till helt orimliga konsekvenser för människor som hade fastigheter som på papperet var värderade högt, men som hade lite pengar. Jag tänker inte medverka till att gå tillbaka till någonting som är krångligt eller oförutsägbart, säger Göran Hägglund (KD).

Bostadstaxeringsutredningen ska se om det går att slopa fastighetstaxeringen av bostäder. Och eftersom dagens kommunala fastighetsavgift baseras på taxeringsvärdet skulle den enligt utredningen behöva beräknas på ett nytt sätt, uppger Villaägarnas riksförbund.

Nivån på avgiften skulle bestämmas av vilken typ av område huset ligger i: Storstad, glesbygd eller mellan och dessutom skulle också husets respektive tomtens storlek påverka avgiften. Ett tak för den totala avgiften skulle vara 10 000 kronor per år jämfört med dagens 6 825, så vissa husägare skulle få höjda avgifter.

Statsminister Fredrik Reinfeldt markerar i dag att han inte vill se något återinförande av fastighetsskatten.

– Jag tycker att vi har varit tydliga med att vi avskaffade fastighetsskatten för att den inte ska återvända och att vi har en fastighetsavgift. Sen har vi bett att få en utredning vad gäller taxeringssystemet. Men det är svårt för mig att förhålla mig till en utredning som jag ännu inte har sett färdig, säger Fredrik Reinfeldt.

Utredaren Monica Haapaniemi vill inte i dag berätta om utredningens förslag, men slår fast att dess uppgift är att avskaffa fastighetstaxeringen. Och om därmed basen för dagens fastighetsavgift skulle försvinna står det tydligt i uppdraget att kommunerna ändå ska få in lika mycket pengar från det här området.

– Då gäller det att hitta en annan teknik att få in motsvarande summa till kommunerna, och då gäller det den kommunala fastighetsavgiften. Så det är ingen ny skatt det handlar om utan egentligen en annan beräkning av den nuvarande kommunala fastighetsavgiften, säger Monica Haapaniemi.

Vad gäller övriga regeringspartier vill inte Centerpartiet lämna nån kommentar i dag medan Folkpartiet skriver att om en avgiftsändring föreslås så ska den vara fullt ut finansierad, vilket lär innebära att partiet vill ta in samma summa som i dag från småhusägarna.