Politikerna måste agera

Det krävde Bo Dockered ordförande för Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva under landsbygdsriksdagen.
- Samtliga partier vill att landsbygden skall leva, nu är det upp till bevis. Politikerna måste gå från ord till handling krävde Bo Dockered ordförande för Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva under landsbygdsriksdagen. Alla partier sade sig vilja satsa på bra vägar och kommunikationer, att underlättta för småföretag och att se till att landsbygden ska ha alla förutsättningar som behövs för att vara levande. Inte överraskande så har partierna olika vägar för att nå det målet. Den tydligaste skillnaden är frågan om man ska skatteutjämna, och hur pengarna ska fördelas. Men som Bo Dockered tydligt påpekar, så handlar politik inte bara om ord, och med uppmaningen att politikerna ska se till att omförvandla alla fina ord till handling avslutades landsbygdsriksdagen i Piteå.