Musikalismer IV: Smak och identitet

Vår personliga identitet tycks intimt förknippad med vår musiksmak. Men hur hänger det ihop, formar musiksmaken vår identitet eller tvärtom? Och bestämmer man sin favoritgenre en gång för alla i ungdomen, eller växlar smaken med åldern? Kulturskribenten Jenny Maria Nilsson och musikkritikern Matti Eden diskuterar detta delikata ämne med Musikalismers programledare Jeanette Emt. En Lokatt Media-produktion för Sveriges Radio.