Boden

Bostaden måste återställas

Ett par i Boden som omvandlat en industrilokal till bostad på ett militärt skjutält, utan att först ansöka om bygglov, måste återställa byggnaden igen.

Det har Socialdepartementet beslutat efter att kommunens beslut överklagats i flera instanser.

Eftersom marken både är förorenad och ligger på skjutfältet är området inte lämpligt för en bostad, enligt Socialdepartementet.