Vart femte barn lever fattigt

Vart femte barn i Sverige lever i familjer som kan definieras som fattiga. Det visar en rapport från Rädda Barnen som presenteras idag.
Undersökningen definierar fattiga barn som personer under 18 år som lever i familjer med större utgifter än inkomster och familjer som har socialbidrag. Det kan innebära att barnen tvingas avstå från fritidsaktiviteter eller att deras familjer aldrig har råd att åka på semester. Rädda barnens undersökning visar också att det råder stora skillnader mellan landets kommuner. I Botkyrka och Malmö lever över 35 procent av barnen under fattiga förhållanden medan motsvarande siffra för Nykvarn och Överkalix är 7 procent.