Halmstad

Kris ger pris till barnombudsman

5:02 min

Myndigheten Barnombudsmannen fick idag pris i Halmstad av Unga KRIS, det vill säga ungdomsdelen av Kriminellas revansch i samhället.

Unga kris har sin förbundsstämma i Halmstad över helgen och ville prisa Barnombudsmannen Fredrik Malmberg för myndighetens arbete med barn och unga som far illa, bland annat när de är placerade på institutioner.

– Det känns jättestort, jag är jättehedrad och lycklig och glad över det. De här ungdomarna vet vad det här handlar om och att de ger det här priset känns som ett kvitto på att vi lyckats med det jag hoppades, nämligen lyssna på barn och ungdomar och ta fram de viktiga frågorna, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Vad hoppas du få lära dig idag?
– Idag hoppas jag få lära mig mer om hur Unga KRIS jobbar just nu med ett projekt som handlar om att möta barn och ungdomar när de lämnar polisarresten eller häktet för då är de ofta i en svår krissituation, och det vill jag höra mer om, säger han.

Det här var första gången som Unga KRIS delade ut sitt pris, som sedan ska delas ut årligen till en person eller myndighet som jobbar för utsatta ungdomar och försökt förändra sådant som kan leda till missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Kristoffer Johansson från Halmstad valdes idag till ordförande för Unga KRIS. Anledningen till att just Myndigheten Barnombudsmannen skulle prisas beror på deras arbete det gångna året, säger han.

– Det handlar om det arbete som bedrivits det senaste året om godtyckliga isoleringar på institutioner, och arbetet med att belysa problematiken hos ungdomar som upplevt våld i nära relationer, säger han.