Cykelolyckor ger flest allvarliga skador i trafiken

1:49 min

I tätorter är det betydligt fler som skadas allvarligt när de åker cykel än i biltrafiken, enligt siffror från försäkringsbolaget Folksam.

--Vi kan se att inom tätorter sker fler skador med cyklister än med personbilister. Då har vi tittat på skador som leder till medicinsk invaliditet, det vill säga någon form av bestående men, säger trafikforskaren Matteo Rizzi, som arbetar på Folksam.

Folksams undersökning visar att när det gäller de skador som är så allvarliga att de leder till bestående men, så är det 48 procent som uppstår vid cykelolyckor, jämfört med 28 procent i bilolyckor. Siffrorna gäller för tätorter i Sverige.

Att åka bil har blivit säkrare de senaste åren, men man har inte satsat lika mycket på cykeltrafiken, säger Matteo Rizzi på Folksam.

– Man har tidigare i trafiksäkerhetsarbetet haft ett stort fokus på personbilar, och där har man lyckats bra att minska antalet omkomna och antalet allvarligt skadade. Tyvärr har man inte kommit lika långt när det gäller cyklister. Man har inte en lika lång rad säkerhetslösningar som man har för personbilar i dag.

Lika många allvarliga olyckor inträffar på cykelbanor som på gator och vägar, enligt Folksam. I många fall handlar det om singelolyckor, och här spelar väglaget in, säger trafikforskaren Matteo Rizzi.

– Vi ser att risken för allvarliga skador är större när man cyklar omkull vid vinterväglag, och då är det intressant att fundera på underhållet av cykelbanor på vintern.