Polishögskolan utbildar fler

Polishögskolan i Solna har länge varit trångbodd, och i höst lär det bli ännu värre. Då ökar antalet elever med 25 procent. Det är 240 elever i tio nya klasser som ska tas emot.
Rikspolisstyrelsen ökar intagningen av elever vid de befintliga polishögskolorna för att undvika att behöva starta en ny skola, skriver Metro. Totalt i hela landet tas 400 poliselever in i höst, för att nå upp till målet 17.000 poliser år 2005.