Verkliga kostnaden för ATS-flytt börjar klarna

Att flytta ATS från Östersund till Halmstad kan bli uppåt fyra gånger dyrare än man räknat med i försvarspropositionen

Den bedömningen gör en arbetsgrupp från ATS som besökte Halmstad förra veckan.

Det skulle dessutom vara lättare att flytta marinens och flygets skolor till Östersund.

Chefen för ATS, Mats Klintäng, arbetar med att utreda en flyttning av skolan till Halmstad.

Han vill i dag inte ge besked om vad en flytt kan komma att kosta.

- Vi sitter mitt i det arbetet just nu.

Det finns de som hävdar att även om man lägger ner övrig militär verksamhet i Östersund skulle det vara ekonomiskt försvarbart att behålla ATS?

- Det kan ligga en sanning i det, säger Mats Klintäng.