Stor brist på män inom vården

Bara knappt sju procent av personalen inom Vård och Omsorg i Karlstad kommun är män.
Det är kommunens egen statistik som visar på den låga andelen män inom vården. Bengt Janson, som är personalsekreterare inom Vård och Omsorg, säger att ett sätt att få fler män inom vården är att redan på grundskolenivå gå ut i skolorna och informera om vårdjobben.