Ministrar diskuterar Barsebäck

Näringsminister Björn Rosengren träffade på onsdagen den danske miljö-och energiministern Svend Auken i Köpenhamn för att diskutera samarbete inom energiområdet.
Många danskar vill ha ett bindande svenskt löfte om avvecklingen av Barsebäcks kärnkraftsreaktor, men Björn Rosengren upprepade den svenska regeringens målsättning att Barsebäck ska vara avvecklat 2003, om frågan om ersättningsenergi är löst. Björn Rosengren sa också att han anser att import av el från Danmark i framtiden inte alls behöver komma från smutsig kolkraft utan i allt större utsträckning från förnyelsebara energikällor.