Ny strategi för äldreomsorg

Nu ska framtidens stora utmaningar inom vården utredas. I takt med att vi blir allt äldre ökar också trycket på nya reformer och en ökad rekrytering av kvalificerad vårdpersonal.

Uppsala kommuns äldrenämnd har därför beslutat att utarbeta en strategi som är tänkt att vara klar i höst. Äldrenämndens ordförande Ebba Busch förklarar.
- Vi ser att det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp om personalfrågorna inom vård- och omsorgssektorn i kommunen. Många av våra utförare har svårt att rekrytera personal, särskilt personal med rätt kompetens.

Äldrenämndens utredare räknar med att andelen uppsalabor över 80 år kommer att fördubblas mellan 2015 och 2030. Redan i dagsläget har vi en befolkning där över 30 000 personer har passerat 65, och över 1 500 personer bor på vårdboenden med behov av omsorg dygnet runt. Men intresset för att arbeta inom vården är samtidigt på nedgång.

- Generellt sett så ser vi att det är mycket färre personer som ansöker både till omsorgsprofiler på gymnasiet och också som vidareutbildning på högskola och universitet. Det har rasat drastiskt under de senaste tio åren. Vi får också signaler från våra utförare att man har svårt att hitta personal som är rätt för uppgiften.

Det finns många tunga låglöneyrken inom vården, vad kan arbetgivarna göra där för att locka folk?

- Jag vill ju se en skarpare dialog med alla de utförare som finns i Uppsala om hur de kan bli bättre arbetsgivare. Vi ställer ju krav i avtalen på att de ska ha personal med viss kompetens och viss utbildning och att de också ska vidareutbilda och utbilda personal. Men, nu så är vi i en situation där vi har brist på personal och det kommer att vara tufft de kommande åren, och då gäller det att utförarna blir attraktivare arbetsgivare att vara anställd hos.