Reinfeldt och Löfven möttes för första debatten

0:55 min

Jobb och arbetslösheten hamnade i fokus i kvällens partiledardebatt i SVT:s Agenda. Debatten var den första mellan Moderaternas Fredrik Reinfeldt och nye S-ledaren Stefan Löfven. Bägge parter tog chansen att ställa varandra till svars.

Det är nästan två år kvar till nästa val, men redan i kväll var det alltså dags för samtliga partiledare för riksdagspartierna att mötas i en direktsänd debatt.

Stefan Löfven inledde med att konstatera att det känns "jättebra" med första debatten mot Reinfeldt, varpå Moderatledaren kontrade:

– Jag tror att det kommer gå bra för Stefan, men vi får se om det är en ny eller gammal politik.

Arbetslöshet blev första frågan i debatten, en fråga som Reinfeldt sa att han hoppas blir den viktigaste i valet 2014.

– Den här regeringen har misskött den här frågan. När ni tog över påstod ni att det rådde massarbetslöshet. Nu är den ännu högre, så frågan är vad ni kallar det här, sa Stefan Löfven.

Satsa mer på utbildning, menade Löfven, men fick återigen höra Fredrik Reinfeldt ifrågasätta Socialdemokraternas tankar om att skippa den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt ställde sig, inte oväntat, skarpt kritisk till Fredrik Reinfeldts politik.

– Du kom till makten med löftet att fixa arbetslösheten, du har misslyckats. Ungdomsarbetslösheten är en katastrof. Du har öst ut miljarder för att sänka skatterna för företagen, det har inte fungerat. Den här politiken har nått vägs ände.

Jonas Sjöstedt pratade i stället om satsningar på utbildning, järnvägen, grön energi och bostadsbyggande – frågor som oppositionen vill ta tag i.

– Ni har inte modet att göra det, sa Sjöstedt.

– Vi har sett till att vanligt folk har mer i plånboken. Det är jag stolt över, kontrade Fredrik Reinfeldt.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson pratade om arbetslösheten i samma dystra ordalag som övriga partier i oppositionen. Han passade då på att lyfta fram siffror över sysselsättningen bland utomeuropeiska invandrare, och påpekade att det behövs "en ansvarsfull invandringspolitik".

Centerpartiledare Annie Lööf fick stå till svars för tankarna om lägre löner för ungdomar.

– Vi har föreslagit löner för dem som inte har ett jobb, för dem som är arbetslösa. Där ser vi att Kommunal, IF Metall och Handels har gått före. Ungdomsarbetslösheten behöver en palett av åtgärder, sa Annie Lööf.

– Jag kan tänka mig lärlingsjobb med 75 procents lön, men det är en helt annan sak än generellt sänkta ungdomslöner, replikerade Jimmie Åkesson.

När Vänsterpartiledare Jonas Sjöstedt började tala om en utökad välfärdssektor som lösning på den höga arbetslösheten vaknade kristdemokraten Göran Hägglund.

– Jonas Sjöstedt har inte inkomster för att finansiera de utgifterna, sa Hägglund och fick omedelbart mothugg av Sjöstedt.

Den andra frågan i debatten blev den svenska krigsmaterielexporten, som ökat kraftigt de senaste åren. Ganska snabbt stod det klart att både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven stod för liknande åsikter.

– Jag kommer aldrig vara rädd att inför svenska folket säkra jobb, men inom ramen för de lagar som finns, sa Fredrik Reinfeldt.

– Vi behöver sälja en del. Det ska göras under mycket strikta regler. Nu har vi kommit överens om hur de reglerna ska skärpas, sa Stefan Löfven.

Mothugg kom i stället från andra partier, som Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

– Det handlar om 1 procent av den svenska exporten, men den riskerar att komma med en prislapp. Om Sverige har täta band med Saudiarabien riskerar det att påverka relationer med andra länder, sa Gustav Fridolin.

– De länder som är diktaturer, som är med i väpnade konflikter, ska vi inte sälja vapen till överhuvudtaget, sa Sjöstedt och kallade Saudiaffären för ”oacceptabel”.

Saudiarabien, vars samarbete med Sverige om en framtida vapenfabrik Ekot avslöjade tidigare i våras, var det stående exemplet i debatten.

– Vi säger ja till vapenexport, men till länder som är rimliga ur vapenexportsynpunkt, sa Jan Björklund och konstaterade att Saudiarabien inte hör till denna grupp av länder.

Växande klyftor i svenska skolan blev ämne nummer tre. Har regeringens skolpolitik misslyckats, var frågan.

– Tvärtom. Vi lägger om hela utbildningspolitiken. Anledningen är de problem ni redovisar. Skillnaderna ökar, färre vill bli lärare, vi har ordnings- och disciplinproblem. Därför lägger vi om politiken, sa Jan Björklund, FP.

Miljöpartiets Gustav Fridolin, som fortfarande undervisar en del, lyfte fram problem med resurser inom skolan.

– Vi har i vår budget sett till att lärare får kompetensutveckling. Det ska vägas mot regeringens nedskärning i kommunsektorn, sa Gustav Fridolin.

Ska skolan var statlig eller kommunal? Svaret kanske inte är helt väsentligt, konstaterade Stefan Löfven.

– Frågan är vad vi tillför för resurser till skolan. Vi behöver ha en mer integrerad skola, där elever från olika grupper möts. Där ligger statens ansvar: att se till att vi får en mer blandad skola, sa Stefan Löfven.

Skola byttes sedan mot kärnkraft som debattämne. Från båda sidor talades om behovet av en gemensam överenskommelse.

– Vi behöver en uppgörelse över blockgränserna. Därför har jag tagit initiativ till en sådan förhandling. Vi ska börja med att titta på hur mycket energi vi behöver i Sverige. Sedan ska vi prata om vilka energislag vi ska ha, sa Stefan Löfven.

– Jag håller med om allt Stefan Löfven sagt om kärnkraften – tills han blev partiledare. Nu förstår jag ingenting, sa Jan Björklund och efterlyste  säkrad energitillgång för industrins och miljöns skull.

Ju mer Stefan Löfven talade om en gemensam uppgörelse som börjar från grunden, desto mer ställde Reinfeldt och Björklund honom till svars kring hur han ställer sig till kärnkraft.

Francois Hollande har vunnit valet i Frankrike, konstaterades i mitten av debatten. Hur påverkar det Europas ekonomi? Är lösningen på krisen att spendera eller spara?

– Det blir tufft för Sverige, för vi kommer behöva diskutera hur vår syn på tillväxt ser ut. Jag vet att fransmännens syn inte ser ut som vår, sa Fredrik Reinfeldt.

– Ett land till där en högerregering misslyckats med jobben, kommenterade Stefan Löfven som gratulerade Hollande till segern.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt pratade om satsningar som ett sätt att gasa sig ut ur krisen, där utrymme som finns ska användas till "produktiva investeringar". Det fick de borgerliga partiledarna att gå i spinn.

– Alla ska få allt, du säger ja till allt, sa Jan Björklund och menade att Sverige med Vänsterpartiets politik skulle bli ett ekonomiskt spökland i stil med Grekland.

Skattesänkningar hamnade också i fokus i debatten. Fler sänkningar eller höjningar? Oppositionen hade flera förslag på hur skatten kan höjas för den som tjänar över en viss gräns, även om Socialdemokraternas Stefan Löfven återigen sa sig acceptera det mesta av jobbskatteavdragen.

– Ni stödjer vårt skatteförslag, fast ett år senare, sa Fredrik Reinfeldt och öppnade för fler jobbskatteavdrag så länge han inte ”behöver tumma på offentliga finanser”.

– Men för att hålla plus och minus i balans måste man ta bort utgifter, och det är välfärd, sa Stefan Löfven.

När det blev tal om äldreomsorg talade Jonas Sjöstedt om miljardrullning ur svensk äldrevård till privata riskkapitalbolag. De pengarna kunde användas bättre till mer personal, menade han.

– Vi ska se till att all vård, oavsett om den är kommunal eller privat, håller god kvalitet, kontrade Göran Hägglund, KD.

Vill parterna förbjuda vinster i privat vårdföretag?

– Nej, det låter sig inte göras. Vi måste ha tydliga kvalitetskrav, en bättre uppföljning och en tydligt bättre upphandling. Och vi behöver en offentlighetsprincip som gäller även de privata alternativen, liksom en meddelarfrihet, sa Stefan Löfven.

Han ville inte besvara en följdfråga kring hur han ställer sig till att samarbete med Vänsterpartiet, vars ledare Jonas Sjöstedt var ensam om att vilja förbjuda vinster i välfärden.