Beslutsfattare tror inte på vetenskaplig fakta

Sex av tio svenska kommunpolitiker och chefer tvivlar på att människan orsakat jordens uppvärmning.

Nästan en av tio förnekar den globala uppvärmningen helt.

Det blev det överraskande resultatet när Försvarets forskningsinstitut (FOI) undersökte hur kommunala beslutsfattare ser på klimatförändringen, skriver Dagens Nyheter.

Eftersom observationer entydigt pekar på att klimatet förändras, innebär det att sju av tio beslutsfattare i det här fallet inte tror på vetenskapen.

(Ekot/TT)