Halland

Lägre arbetslöshet i Halland

1:07 min

I mars var arbetslösheten i Halland 6,7 procent, jämfört med 8,5 för hela Sverige. En bra, diffrentierad arbetsmarknad är en förklaring enligt Bodil Ljungberg, chef för Arbetsförmedlingen i Halland. Men särskilt ungdomar behöver utbildning för att bättre matcha arbetsmarknadens behov.

I SVTs stora partiledardebatt på söndagkvällen var arbetslösheten, och hur den ska motverkas, en av de stora frågorna.

Bodil Ljungberg säger apropå debatten att Halland ligger bättre till än riket i stort.

--V i har haft en bra arbetsmarknad historiskt sett men också idag, med många olika branscher, och både små och stora företag.

Men hon håller med om att insatser behövs, till exempel mer kontakt mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Särskilt anser hon att det är viktigt att bygga på kompetens för de som är arbetslösa.

--Det är inte acceptabelt att så många ungdomar står utanför arbetsmarknaden, säger Bodil Ljungberg och tycker att man bör vara mer beredd att söka sig till platser där arbete finns, som det idag gör i stockholmsområdet.