Blekinges unga mår dåligt

Allt fler av blekinges ungdomar söker hjälp för att de mår psykiskt dåligt. Det framgår av primärvårdens verksamhetsberättelse för förra året.
Enligt psykolog Christer Engman på Ronnebys ungdomsmottagning blir det allt mer vanligt med självmordstankar bland blekinges unga. Att allt fler unga som behöver hjälp upptäcks beror på det speciella samarbetet mellan läkare, barnmorskor och psykologer som finns på ungdomsmottagningen. Bland annat söker många unga flickor hjälp där efter att de utsatts för övergrepp och våldtäkt.