Ericsson varslar 95 anställda i Mölndal

UPPDATERAD. Ericssons verksamhet i Mölndal kan komma att minskas med 95 tjänster, främst inom forsknings- och utvecklingsenheten.

På måndagen informerade Ericsson AB sin personal om en minskning av verksamheten i Mölndal.

95 tjänster berörs inom forsknings- och utvecklingsenheten microwave med supportfunktioner. Även områdena försäljning och administration berörs. Som en effekt av neddragningen ska även antalet konsulter minska.

Anledningen till varslet är enligt ett pressmeddelande från Ericsson ett teknikskifte till mer mjukvarubaserade produkter, en minskning av antalet teknikplattformar och ett kontinuerligt arbete för att effektivisera verksamheten.

- Forskning och utveckling står fortsatt i fokus men måste också ständigt ses över och anpassas till teknikskiften och marknadens behov. Vi gör inte några generella neddragningar, utan snarare justeringar inom utvalda områden där det finns möjlighet till effektivisering, säger säger Dag Jungenfelt, Forskning och Utvecklingschef på Ericsson i Mölndal.

Enligt Ericsson har man påbörjat förhandlingar med fackliga representanter och samtliga berörda ska ha fått information innan sommaren.

Ericsson hade den 31 mars 17 767 anställda i Sverige. Cirka 2 300 av dem är baserade i Göteborgsområdet.