Mer konst på färjorna

Grafikgruppen på Gotland ansöker om 300 000 kronor från kommunens regionala utvecklingsenhet för att öka konstupplevelserna ombord på Destination Gotlands färjor.
Projektet, som kallas ''Konstens hav'', syftar till att visa mer gotländsk konst ombord, men är också en satsning på experimentell konstfilm och digitala spel. Målet för projektet är bland annat att stimulera till kreativa ideér och öka upplevelserna på resorna till och från Gotland. Totalt beräknas satsningen kosta 1,5 miljoner kronor - kommunen, EU och privata företag anges som finansiärer.