Kritik mot Smälterydsanstalten

De intagna på Smälteryds kriminalvårdsanstalt är starkt kritska mot hur vården på anstalten fungerar, och vänder sig nu till kommunledningen i Mark för att få hjälp.
I ett epostmeddelande skriver fångarnas förtroenderåd att den rikspolitiska kriminalvården inte efterlevs på anstalten. Kritiken mot Smälteryd är inte ny, men sen ett par månader arbetar fångarna för att visa omvärlden hur de har det. För några veckor sen fick justitiekanslern, JK, ett brev med mycket skarp kritik mot anstalten. Behandlingsplan saknas, och muslimer och ekobrottslingar får sämre behandling än andra fångar. Nu vill fångarna att kommunledningen i Mark ska komma och se hur de har det, och hjälpa dem att driva sina frågor. Kent Karlsson, som är medlem i förtroenderådet och som sitter av ett tvåårigt fängelse straff för ekobrott, säger att problemen på Smälteryd inte ger fångarna möjlighet att återgå till ett normalt liv när de muckar.