Drogförbyggande ofta dåligt

Trots att alla kommuner enligt lag ska arbeta förebyggande och motverka missbruk av droger så fungerar det ofta dåligt. Radio väst har kartlagt våra 14 kommuner för att se hur det förebyggande arbetet mot användning av droger ser ut i verkligheten.
Till exempel av våra totalt 14 kommuner så saknar faktiskt över hälften av kommunerna fältassistenter. Lysekil, , Strömstad, Tanum, Dals Ed, Lilla Edet Vänersborg och Munkedal - ingen av dessa kommuner har idag några fältassisstenter. Det finns heller inga nätverk, eller rådgivningsforum vare sig för barn eller föräldrar. De flesta kommuner litar på det arbete som sker i skolan i undervisningen och på gästande föreläsare.