Svensk ål simmar omväg

Den akut utrotningshotade ålens liv har länge varit ett mysterium för forskare, och för att få reda på mer om varför ålarna har minskat så kraftigt har forskare i EU-projektet Eeliad monterat sändare på över 500 ålar och kommit fram till att de flesta dör på väg till sin lekplats i Sargassohavet och de som överlever simmar en stor omväg.

Man ska följa ålens väg från Europa till Sargassohavet nordost om Kuba, där alla världens ålar tros ha sin lekplats.

Ett överraskande beteende som alla märkta ålar som lämnar Sverige har visat, är att att dom simmar norrut, rundar Shetlandsöarna och fortsätter därefter söderut - alltså en omväg på 150-200 mil.

Eeliad-projektet började 2008 och ännu har ingen av ålarna nått Sargassohavet, 700 mil bort. En svensk ål har klarat halvvägs, det är bäst hittills. De flesta ålarna har blivit uppätna under sin färd, visar Eeliads sändare.

Men det kan vara så att själva utrustningen som fästs på ålarna försämrar deras överlevnadsmöjligheter, enligt Finn Økland, en av forskarna i Eeliad-projektet.