Många nya master i Trollhättan

et har kommit in betydligt fler ansökningar om att bygga nya mobilmaster i Trollhättans än kommunen räknat med. Om ungefär ett och ett halvt år så kommer Trollhtätan att ha omkring 30 nya master uppsatta runt om i kommunen
Mikael Wennergren som är bygglovsarkitekt räknar med omkring 10 master som kan vara upp till 90 meter höga bara i centrala i centrala Trollhättan. I framtiden ska det inte bara kunna gå att sända tal och text mellan olika mobiltelefoner, då ska det också bli möjligt att skicka bilder. Det är därför som de nya masterna behövs - och det är mycket därför de nya masterna behöver vara fler till antalet än vad vi har idag. Ungefär ett år har gått sen beslutet togs om att vi ska ha kraftigare och nyare mobilnät i Sverige - och nu börjar alltså Trollhättan märka av planerna. Hittills har mellan 10 och 20 byggansökningar kommit in - och fler är på gång.