Hur kan vi stoppa mobbning?

5:15 min

För sju år sedan tog Claes Jenningers son sitt liv efter att ha varit mobbad under merparten av sin skolgång. I söndags såg han partiledardebatten och reagerade på politikernas okunskap.

Har du utsatt någon för mobbing eller själv blivit mobbad? Hur kan det stoppas?

I partiledardebatten diskuterades friskolor och Annie Lööf hävdade att friskolor är bra därför att mobbade barn kan byta till sådana. Det tyder på en stor okunskap, enligt Claes Jenninger. Varför ska det mobbade barnet flyttas och inte mobbarna?

Vidare tycker Claes Jenninger att mobbarna glöms bort i det förebyggande arbetet. Många pratar om empati och att man ska vara snäll mot de utsatta - men det är inte det det handlar om, säger Claes Jenninger.

– Nu har man instiftat en barn- och elevombudsman. Denna finns inte på plats för att hjälpa mobbade barn att flytta utan för att stoppa mobbingen - och det borde Annie Lööf veta, säger han.