Svårare för somalier i Gävle att återförenas

Somaliska föräldrar som bor i Malmö har lättare att få återförenas med sina barn än föräldrar som bor i Gävle. Orsaken är olika tolkning av en dom i migrationsöverdomstolen.

– Ja, det är ju naturligtvis inte bra. Det är ju en grundsats att lika fall ska behandlas lika. Vi tycker att det är olyckligt att det blir på det här sättet och hoppas att man kommer fram till en enhetlig praxis, säger Carl Ingels, enhetschef på Migrationsverkets ambassadenhet.

Efter en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen blev det lättare för exempelvis somalier att beviljas anhöriginvandring. Domen sänkte identitetskravet och öppnade för att släktskapet mellan förälder och barn kunde bevisas genom DNA-analys.

Olika tolkningar
Men nu har det visat sig att domen tolkas på olika sätt av olika domare.

– Som jag ser det kan inte jag göra beslut om en sån här DNA-utredning i våra mål. Först måste det vi kallar ställföreträdarskapet vara utrett, det vill säga att den som anges vara förälder är förälder och får föra talan för barnet, säger Maria Persson, domare på Migrationsdomstolen i Stockholm där man bland annat behandlar ärenden från Gävleborg.

Det måste alltså, enligt domaren Maria Persson, vara klarlagt att den som överklagar har rätt att göra det innan man kan utreda själva sakfrågan.

Lättare överklaga i Malmö
Men domarnas åsikter går isär. I Stockholm är det runt två tredjedelar av domarna som väljer att avslå överklagandena. Men på Migrationsdomstolen i Malmö är förhållandet det motsatta. Majoriteten av domarna återvisar ärendena till Migrationsverket för att de ska prövas mot den nya praxisen.

I praktiken innebär det här att det är lättare att få återförenas med sina barn om man bor i Malmö än om man bor i Gävle.

– Man måste ställa sig frågan om de här personerna, som har ett ärende uppe i domstolarna, hur de ser på att en bekant till dem får ett besked från svensk domstol och en annan får ett annat besked i ett precis likadant ärende. Man kan ju ifrågasätta om det är en rimlig utgång, säger Carl Ingels.