Omdiskuterat biskopsval avgörs

Idag avgörs biskopsvalet i Luleå stift. Hittills har det varit ovanligt många debatter kring tillsättningen.
Anledningen var diskussionen om en kvinnlig biskop. I och med att två kvinnor ställde upp som kandidater kom debatten igång. Sedan uttalade sig den avgående biskopen, Rune Backlund, om att Luleå Stift inte var mogen för en kvinnlig biskop. Men i dag avgörs det och nån kvinnlig biskop blir det inte. För dom det står mellan är Hans Stiglund kontraktsprost och kyrkoherde i Haparanda, och professorn i biblisk teologi Erik Aurelius. I eftermiddag kommer resultatet.