Många lärare väljer att byta jobb

Allt fler lärare hoppar av läraryrket visar en undersökning från Statistiska Centralbyrån - SCB. 16 procent av lärarkåren, drygt 37 500 behöriga lärare, har skaffat sig ett annat jobb enligt statistiken, somrefererar. I Stockholms län har till och med var femte lärare bytt yrke. SCB räknar med att Sverige om åtta år kommer att ha en brist på 46 500 lärare.