Malmöbarn lever fattigt

En rapport från Rädda barnen visar att nästan vart femte barn i Sverige lever i fattiga familjer. Malmö är en av de kommuner som är värst drabbad.
Rapporten visar att närmare 40 procent av alla barn i Malmö bor i fattiga familjer. Särskilt utsatta är barn med utländsk bakgrund. Det är mer än tre gånger så vanligt att de lever i fattiga familjer än att barn med svensk bakgrund gör det. Skillnaden mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund har också ökat under hela 90-talet. Det är framförallt nyanlända flyktingfamiljer som har drabbats hårt av 90-talets välfärdskris, skriver utredarna. Stora reformer som höjda barnbidrag och maxtaxa når inte de fattigaste. I rapporten definieras fattig som en familjer som har större utgifter än inkomster och/eller som lever på socialbidrag. Skillnaderna ökar också mellan olika kommuner. I exempelvis Landskrona levde mer än vart fjärde barn i ett fattigt hushåll 1999 och i Helsingborg och Trelleborg har barnens materiella villkor försämrats kraftigt.