JOKKMOKK

Lodjur skjutet efter skyddsjakt

Det lodjur som länsstyrelsen i Norrbotten gett tillstånd på skyddsjakt på har nu skjutits i Jokkmokksområdet, inom Sirges sameby.

Från Sirges sameby, som den senaste tiden varit hårt drabbad av rovdjursangrepp, tycker man inte att skyddsjakten på ett lodjur är tillräckligt då det finns gott om lodjur i området.

– Vi bedömer att det är mellan åtta-tio lodjur i området. Det har även vinterns inventeringar visat, att det är många lodjur i området, säger Jacob Nygård som bedriver renskötsel inom Sirges sameby.

Samebyn hade ansökt om skyddsjakt på tre lodjur. Länstyrelsen i Norrbotten godkände skyddsjakt på ett djur, som nu alltså är skjutet.

Jacob Nygård och de andra i samebyn har bara under de senaste veckorna tappat ett 20-tal renar till lodjuren. Nu har man därför varit tvungna att dels samla i hop den splittrade flocken och dessutom flyttat den upp på fjället, för att komma undan lodjuren, men på betydligt sämre betesmark.

Att som renägare ständig samla i hop döda kadaver är något som sliter på renskötarlivet ekonomiskt, men framförallt mentalt.

– Först är det känslomässigt tufft. Man lever nära djuren. När det är så här tuffa vintrar med dåligt bete, så lyckas man få renarna att överleva och sedan tas de av lodjur. Det känns både i hjärtat och i plånboken, säger Jacob Nygård.