Just nu

  • Järnvägsgatan i Grevie avstängd efter gasläcka - hushåll utryms på gatan

Kyrkan och kommunen hjälper barn

Kristianstads kommun och Svenska kyrkan vill starta en hjälpverksamhet med samtalsgrupper för barn till missbrukare.
Nu söker man 170.000 kronor från länsstyrelsen till projektet. Bara i Kristianstad tror man att uppemot 600 ungdomar mellan 12 och 18 år lever med föräldrar som missbrukar alkohol eller andra droger.