Västra Götaland

Regionledningen vill höja skatten

Regionledningen, bestående av S, V och MP meddelade idag att man vill höja skatten i Västra Götalandsregionen med 25 öre.

Regionen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och anledningen till att man höja skatten är bland annat för att man vill göra stora investeringar i sjukvårdens lokaler och utrustning samt utveckla kollektivtrafiken.

Fortsatta effektiviseringskrav
Den ekonomiska situationen är en utmaning med vikande skatteunderlag, skriver man i ett pressmeddelande, och det kommer även fortsatt ställas krav på effektiviseringar inom verksamheten.

I ett pressmeddelande skriver man att satsningarna på nya jobb och näringslivsutveckling omfattar totalt 624 millioner och innehåller en tvåårig satsning på 60 miljoner för jobbskapande åtgärder. Man ska också erbjuda praktikplatser åt arbetslösa ungdomar. En nyhet är sociala investeringsfonder på 35 miljoner från 2014.

Kollektivtrafik och glasögon
Man skriver också att det görs satsningar inom kollektivtrafiken för att möta den stora resandeökningen. Man möter trängselskatten med fler bussar och tätare turer. Under 2013 ska kollektivtrafiken få ett tillskott på 260 miljoner.

En av satsningarna man gör är att höja åldersgränsen för glasögonbidrag.

Tidigare har endast barn upp till sju års ålder med synfel kunnat få ekonomiskt stöd förglasögon. Men nu har hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslutat att barn upp till och med 16 år ska kunna få subventionerade glasögon eller linser. Summan pengar som avsätts för glasögonbidrag ökas därmed också från 2,4 miljoner till 7,4 miljoner kronor.

Kritiseras av oppositionen
Men budgeten kritiseras av oppositionen. Folkpartisten Jonas Andersson menar att budgeten präglas av ett "lappa- och laga-tänk":

- Tyvärr kan jag konstatera att den politiska ledningen under sina två år vid makten misslyckats med att sköta regionens tidigare goda ekonomi. Det ekonomiska läget är bekymmersamt och jag har därför ingenting principiellt emot justeringen av skattesatsen, men då ska de ökade intäkterna användas för att förbättra regionens kärnverksamheter, inte användas för att dölja ledningens oförmåga att ta tag i de obekväma frågorna, säger Jonas Andersson (FP).

Även Moderaterna är kritiska.

- Skattehöjningen innebär mindre pengar i plånboken varje månad för alla som bor i regionen och någon bättre sjukvård får man inte heller. Som regionpolitiker har vi ett ansvar för att leverera en god vård till alla invånare i regionen men att inte heller ta ut mer än vi behöver i skatt för den saken, säger oppositionsrådet Martin Andreasson (M) i ett pressmeddelande.