P4 Skaraborg granskar

Sjukvårdens LOB-ansvar kan dröja flera år

4:12 min

Lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, har kritiserats i decennier. Nu vill även politikerna förändra lagen så att ansvaret förs över till sjukvården.

– Men det kommer ta tid att göra en sådan förändring, säger Johan Linander (C), vice ordförande i riksdagens justitieutskott.

Det finns en färsk utredning som föreslår att ansvaret för dessa omhändertaganden ska föras över från polisen till sjukvården.

Men även om de flesta nu tycks vara inne på den linjen så kommer det att ta lång tid innan en ny lag kan vara på plats.

-- Den här lagen har kritiserats i decennier, men det kommer att krävas en del jobb innan en ändring kan vara på plats, säger Johan Linander.

Dels handlar det om att i detalj reglera hur personer som till exempel gör motstånd ska hanteras. Där tror Linander att det blir polisen som även i framtiden för ta ansvaret.

Men så handlar det också om ekonomi. Sjukvården måste kompenseras om deras ansvar ska utökas och där finns inget färdigt förslag idag.

– Men det är en viktig fråga. Det är ju oacceptabelt att människor som inte begått brott sätts i polisens lokaler, säger Johan Linander.