Farligt avfall nonchaleras

Förutom radioaktivitet innehåller kärnavfall tungmetaller som är dödligt giftiga om dom läcker ut - men det nonchaleras av myndigheter och kärnkraftsindustrin.
Det är aktionsgruppen Rädda Fjällveden i Nyköping, som nu fått myndigheterna att agera om kärnavfallet. Statens kärnkraftsinspektion vill ha upp frågan om kärnavfallets tungmetaller på dagordningen och har uppmanat Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen att yttra sig - men hittills har ingen av myndigheterna svarat.