Västtrafik

Kontrollanterna följde gällande lagstiftning

Västtrafiks kontrollanter handlade helt enligt reglerna när man höll fast en kvinnlig spårvagnsresenär i mitten av april. Den slutsatsen drar stadsjuristerna efter att ha granskat händelsen.

Händelsen blev mycket uppmärksammad, bland annat genom en film som lades ut på Youtube.

"Av filmen från Spårvägens övervakningskamera framgår tydligt att resenären inte stämplade sitt kort vid ombordstigning utan gick direkt och satte sig i den bakre delen av vagnen", skriver man i granskningsrapporten.

Västtrafiks kontrollanter har bland annat fått kritik för att man hållit fast kvinnan. I rapporten hänvisas till lagen om envarsgripande, det vill säga att vem som helst har rätt att stoppa en person som begår ett brott och kvarhålla honom eller henne tills polisen kommer.

Stadsledningskontorets juridiska enhet har gjort utredningen på uppdrag av GS Trafikantservice AB.