kronoberg

Södras kalhyggesmetod kritiseras

1:40 min

Enligt skogskoncernen Södra blir det mer lönsamt för skogsägare i södra Sverige att använda sig av traditionellt kalhyggesbruk jämfört med alternativa metoder, men kritiker hävdar att Södras analys inte stämmer.

Det är mot det traditionella trakthyggesbruket med slutavvekning och plantering som det så kallade kontinuitetsskogsbruket lyfts fram som en metod med naturlig föryngring där inga kala ytor lämnas och träd tas ut undan för undan.

– Om man på bred front skulle använda kontinuitetsskogsbruk skulle markvärdet sjunka med 40 procent, säger Södra skogschef Göran Örlander som menar att deras analys är entydig.

Det är bara när det handlar om naturvård som det så kallade kontinuitetsskogsbruket kan bli aktuellt enligt Göran Örlander. Men Mikael Karlsson från Silvaskog är kritisk till Södras inställning till kontinuitetsskogsbruk.

– Det finns många studier som visar att kontinuitetsskogsbruk är mer lönsamt, säger han.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sverigesradio.se