Söderhamn

Oväntad dyr sanering av Bromsäng

1:08 min

Att rensa den förorenade industrifastigheten Bromsäng i Stugsund från miljöfarligt så kallat "fluff" har blivit en dyr historia för Söderhamns kommun. Hittills har det kostat 8 miljoner kronor att sanera marken och det är ändå bara den första etappen i uppröjningsarbetet.

Det fanns stora förhoppningar om flera nya jobb när återvinningsföretaget Bromsäng Recycling köpte det gamla mälteriet i Stugsund. I stället gick företaget i konkurs och därmed blir det Söderhamns kommun som får stå för saneringsnotan på flera miljoner.

- Kommunen äger marken och när det inte längre finns någon huvudman att göra ansvarig blir det kommunen som måste ta hand om det.

Fluffet ökade i vikt

På området har förvarats flera tusen ton miljöfarligt avfall i form av kalk, plast, slungrester och nedmald bilinredning, så kallat "fluff" Det är särskilt de kvarvarande högarna av totalt 4500 ton fluff som visat sig öka kommunens kostnader. Det säger Per Dahlstrand vid Söderhamnstekniska kontor, ansvarig för saneringen:

- Det här materialet har blivit liggande i flera år och har ökat i vikt till följd av fukt. Därför har det också blivit dyrare att ta hand om än vad som var planerat.

Bara grovstädningen klar

Kostnaderna riskerar dessutom att öka ytterligare när saneringsåtgärderna nu går vidare. Hittills har bara det synliga avfallit tagits om hand.

- Vi har gjort en grovstädning ovan mark när det gäller kalk, fluff och plats. Nästa etapp innebär att ta nya prover av de markområden som nu blivit synliga och att avgöra vilka ytterligare saneringsåtgärder som måste sättas in, säger Per Dahlstrand.