Intensiva försök att hitta vaccin mot Alzheimers

1:50 min

I dag inleds en internationell Alzheimerkonferens i Stockholm, med några av världens främsta forskare inom ämnet. Just nu är det stort fokus på att hitta sjukdomen i ett tidigt skede, och i framtiden kunna ge patienterna en form av vaccin.

– Det är huvudspåret, att hitta ett vaccin. Det skulle vara fantastiskt, att kunna sätta in det tidigt, om det hade mycket lite biverkningar, säger Bengt Winblad, professor och verksam vid geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

För tio år sedan tog forskare fram ett enkelt prov, där man med hjälp av en så kallad PET-kamera och ett prov från ryggmärgsvätskan kan se om en patient är i riskzonen.

Det har gett att vi i allt större utsträckning kan identifiera Alzheimers tidigare. En förklaring till att medicinering inte lyckas är att man i dag behandlar alldeles för sjuka patienter. Om man upptäcker sjukdomen tidigare kan det vara möjligt att stoppa sjukdomsförloppet.

Just nu forskas det intensivt på att försöka hitta någon form av vaccin som kan bromsa sjukdomsförloppet avsevärt.

Det senaste läkemedlet mot Alzheimers registrerades för tio år sedan, så nu väntas den andra generationens läkemedel, som Bengt Winblad hoppas kommer om fem år.

Men forskarna stöter på problem. Flera misslyckas eftersom vissa får för lite effekt medan andra får för mycket biverkningar, säger Bengt Winblad.

– Hjärnan är ju ett känsligt organ, och att balansera samverkan mellan nervceller är ett mycket känsligt kapitel. Men man kan också få biverkningar i kroppen i övrigt. Vi har sett studier som har stoppats nu där vi ändå tycker att vi har haft en viss klinisk effekt på patienterna. Men vi har också haft mycket biverkningar. Till exempel att de har fått pigmentförändringar i huden som har lett till hudcancer. Vi är beredda att göra ganska djärva försök, experiment, där man inte har någon riktig slagkraftig behandling, säger professor Bengt Winblad.