Nämnd ska bestämma om pengar till vanvårdade

2:02 min

En ny myndighet som ska dela ut ersättning till de som vanvårdades i fosterhem och på institutioner mellan 1920 och 1980 ska bildas. Det beslutar regeringen i dag. En nämnd ska bedöma om vanvården varit tillräckligt allvarlig i varje enskilt fall.

För att ha rätt till ersättning ska den sökande ha blivit utsatt för försummelser och övergrepp av allvarlig att, enligt barn- och äldreminister Maria Larsson.

– Ja, det här handlar naturligtvis om individuella bedömningar. Det kan både vara enstaka händelser som får betraktas som mycket allvarliga, men det kan också vara försummelser av mindre slag som kanske har skett under en väldigt lång tid och på ett systematiskt sätt. Då kan det också rymmas i begreppet allvarlig art.

Händelser som ligger långt tillbaka i tiden, hur ska det ske någon slags bevisprövning där? Många är kanske döda som kände till?

– Det här är inget domstolsförfarande i vanlig mening. Den enskilde ska göra det så troligt som det bara går att man har varit utsatt för den här typen av övergrepp, säger Maria Larsson.

Samtliga partier i riksdagen, utom Sverigedemokraterna, har skrivit under en överenskommelse att de som barn blivit vanvårdade på institution eller fosterhem ska få 250 000 kronor var.

Regeringen beslutar i dag om en remiss till lagrådet med förslaget att en särskild myndighet, en nämnd, ska bildas för att bedöma vilka som ska få ersättningen.

Nämnden ska vara igång 1 januari och det ska gå att ansöka i två år, till den sista december 2014.

Nämndens ordförande ska vara, eller ha varit, domare och ledamöterna ska till exempel ha kompetens från barn- och ungdomsvård.

Maria Larsson säger att nämnden ska hjälpa de som söker med att skaffa fram så mycket dokumentation som möjligt. I lagrådsremissen som blir offentlig i dag finns tydligare angett exempel för tolkningen vad som är övergrepp av allvarlig art.

Nämndens beslut går inte att överklaga.

– Om den enskilde inte är nöjd kan man naturligtvis inkomma med en ny ansökan, om man skaffar sig ytterligare dokumentation eller ytterligare vittnen som kanske kan träda in. Då är det möjligt att resa en ny ansökan och få den prövad, säger Maria Larsson.