Smart schimpans planerade attack på zoo-gäster

2:33 min

Schimpansen Santino i Furuviksparken utanför Gävle blev en världssensation för några år sedan, när en studie visade att han i förväg samlade stenar för att kasta på besökare. Men enligt en ny forskningsrapport är Santino betydligt mer sofistikerad, planerande och uppfinningsrik än vad man först trodde.

– Kärnan i det han gjorde som gör det så spännande är att han kom på en innovation för att kunna lura människor i framtiden, säger Mathias Osvath, kognitionsforskare vid Lunds universitet.

När besökarna lämnat schimpanshägnet kunde forskarna se hur Santino gick och samlade hö för att bygga gömmen för sin ammunition, gömmen som han placerade så nära besökarna som möjligt.

Sedan satte sig Santino ner och väntade på att besökarna skulle komma tillbaka.

– Det låter kul och så där och det är det, men det är också ganska avancerat. Det har en rad intressanta implikationer för hur tänkandet fungerar hos en schimpans.

De huvudsakliga teorierna om djurs beteende har varit att djur är bra på att iaktta vad de ser just nu och agera utifrån det.

Men de nya forskningsrönen tyder på att schimpanser kan föreställa sig hur andra kommer att agera i framtiden, utan att de individerna är närvarande.

Dessutom tycks de också kunna föreställa sig ett kommande beteende hos andra som de själva kommer att orsaka. Det här är processer i hjärnan och ett beteende som ansetts vara unikt för människan.

Forskarna har också kunnat visa att schimpansen Santino uppskattade sin egen uppfinning mest, för det var i de egenkonstruerade gömmena han gömde flest stenar.

– Då lyckades han få iväg hur många stenar som helst från nära håll, säger Mathias Osvath.

Det visade sig också att Santino nu kombinerar två olika metoder för att lura besökarna: dels gömmer han stenarna och dels trycker han ner sitt aggressiva beteende, sin vanliga dominansuppvisning, för att inte avslöja vad han har för planer.

Historiskt har människan haft en särställning i förhållande till alla andra tusentals arter av djur där medvetande, rationellt tänkande och ett luddigt begrepp som själ skulle vara något som är exklusivt för människan. Därför skulle också de nya forskningsresultaten kunna uppfattas som kontroversiella.

– Det är väl mer om man har en förställning om människans särställning om de här egenskaperna.

Enligt Mathias Osvath är schimpansen Santino glad, omtänksam och full av medkänsla, men han har också sitt dominansbeteende.

– Rent ovetenskapligt tycker jag han ser riktigt förbannad ut, och är det förmodligen, och ibland tycker man sig se att han har kul när han har kastat.