Åfors/Orrefors

Kommunerna ställer olika miljökrav på glasjätten

1:36 min

När glaskoncernen Orrefors Kosta Boda nu avvecklar delar av sin verksamhet i Åfors och Orrefors, så skiljer sig miljökraven från de berörda kommunerna, Nybro och Emmaboda. De tolkar nämligen miljötillståndet på helt olika sätt och hårdast krav ställer Emmaboda, något som kan kosta glaskoncernen miljontals kronor.

Orrefors koncernen har, enligt miljötillståndet, skyldighet att sanera de gamla synderna, det vill säga de miljögifter som ligger i marken runt bruken. I tillståndet enligt miljöbalken så står det att en saneringsplan ska lämnas in den dag som hela eller delar av verksamheten läggs ner. I Orrefors har delar av verksamheten nu lagts ner men Nybro kommun kräver ändå inte in någon saneringsplan som tillståndet föreskriver.

– Det vi hanterar när det gäller Orrefors glasbruk är verksamheten i Orrefors och där har man gjort neddragningar precis som i Åfors, på det sättet att man har lagt av med själva syrapoleringsdelen och slipdelen. Det finns inte kvar. Jag har väl ansett att det inte finns nägot behov av sanering i de delarna, säger miljöinspektören Sam Ekberg på Nybro kommun.

Emmaboda kräver saneringsplan

I Emmaboda däremot så har miljöchefen Hans Lundgren, som har hanterat nedläggningen av delar av verksamheten i Åfors, krävt in en saneringsplan.

– När man gör den här förändringen ska man lämna in en saneringsplan och i den saneringsplan ingår det vilken typ av åtgärder kan komma i fråga och vad finns det för kostnader förknippat med detta, säger Lundgren till P4 Kalmar.