Vård i norduppland utreds?

Gör en ordentlig utredning av sjukvården i norduppland! Det kräver moderaterna i Uppsala läns landsting.
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår partiet en utredning för att inventera både nuvarande och framtida behov och efterfrågan av sjukvård i norduppland. Den senaste tidens diskussioner om stängning av nattakutmottagningarna i Östhammar och Tierp har oroat nordupplänningarna. Det finns också en risk att landstinget förhastar sig och tar beslut på otillräckliga grunder, menar moderaterna.