Psykologbehandling mot ryggont

Det går att komma till rätta med smärtor i nacke, skuldror och ländrygg med hjälp av behandling hos en psykolog. Detta enligt en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.
Många som har ont och är sjukskrivna äter smärtstillande medicin och undviker aktiviteter, men med hjälp av kognitiv beteendeterapi kan dom bryta mönstret och hantera problemen på ett bättre sätt. Det visar psykologen Charlotta Marhold i sin avhandling. Sjukskrivningar på grund av nack- och ryggont kostar samhället 30 miljarder varje år.