Tidiga gotländska bosättningar i Ryssland

9:47 min

Arkeologiska fynd som gjorts öster om S:t Petersburg i Ryssland, visar att det kan ha funnits gotländska bosättningar där redan under tidig vikingatid, det vill säga från 700-talet.

Det forskarna funnit vid utgrävningarna är omfattande fynd av gotländska kvinnosmycken som gör att man tror att det inte bara handlade om tillfälliga besökare, utan kan ha varit en kolonisation, säger Dan Carlsson, arkeolog vid högskolan på Gotland.

- Kvinnosmycken är mycket lokala, särskilt de gotländska, och vi har hittat en stor mängd av dem öster om S:t Petersburg, bland annat vid Starja Ladoga, säger Dan Carlsson.

Men för att man ska kunna slå fast att det verkligen rörde sig om bosättningar och inte tillfälliga besökare måste det till mer forskning, anser han.

Det projekt Dan Carlsson deltagit i handlar om ett slags inventering av de de arkeologiska fynd som gjort i nordvästra Ryssland, bland annat för att kunna utveckla kulturturismen i området.

- Det finns idag inte så mycket kunskap i övriga Europa om vikingarnas färder österut.