11 maj

Vetenskap: Växter observeras och kartläggs

Tommy Vennman är biolog och miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten och också projektledare för det fenologinätverk som just nu håller på att byggas upp i länet och landet.

Målsättningen för fenologinätverket är att dokumentera naturens kalender och på så sätt bygga upp en databas som kan komma att vara användbart för många grupper, såsom forskare, skogs- och jordbrukare och pollenallergiker.

De förändringar som sker i naturens kalender är det kanske tydligaste tecknet på klimatförändringens effekter på ekosystemen, säger Tommy Vennman.  

Västerbotten är det fjärde länet i landet som deltar i det Svenska fenologinätverket.

Idag har vi i Västerbotten ca 15 observatörer, men behöver fler som är intresserade att rapportera. Och det spännande är att vi har observationer så långt tillbaks som 1873 på vissa platser i länet.

Läs mer:

Lyssna: