Resistenta bakterier kräver dödsoffer i Europa

Behovet att hitta ny behandling för patienter infekterade med motståndskraftiga bakterier ökar och situationen på sjukhus i södra Europa blir allt mer dramatisk när patienternas svåra infektioner inte kan bekämpas eftersom vanliga antibiotika inte biter.

– Ett ökande antal allt sjukare patienter som söker vård, det är en effekt av krisen i Grekland.  Minskande sjukvårdsresurser på grund av det ekonomiska läget gör att sjukhusen måste lägga patienterna i korridorerna och det är mycket olyckligt eftersom de resistenta bakterierna sprids lättare där, säger infektionsläkaren Diamantis Plakouras, på universitetssjukhuset Attikon i Aten.

– På vissa avdelningar är upp till hälften av patienterna smittade.

Han säger att det är en dödlig kombination av faktorer och det är ett stort problem att inga nya antibiotika är på väg.

Grekiska läkare tvingas nu använda äldre läkemedel med mer biverkningar och kombinationer av piller, som man inte vet om de är tillräckligt effektiva. Det gör att patienterna ligger längre och dödligheten ökar. Nu har myndigheterna inlett en nationell undersökning för att se hur många som dör i brist på effektiv antibiotika i Grekland.

– Det är viktigt att mäta hur stort problemet är, säger Diamantis Plakouras.