Bussatsning i Götene och Vara

Möjligheterna att åka kollektivt för dem som bor långt ute på landet utökas i Götene och Vara i dag. Den som bor långt ifrån busshållplatsen kan beställa skjuts även kvällar och helger.
I elva av Skaraborgs femton kommuner erbjuder Västtrafik i dag möjligheten att få skjuts. Satsningen heter Närtrafik men gäller bara den som bor mer än en kilometer från busshållplatsen. Den som vill åka ringer själv och beställer skjuts. Men nu utökas Närtrafiken att gälla även kvällar och helger för dem som bor i Götene och Vara. Resorna kan bara göras inom bestämda tidsintervaller, och det är dessa resor med kollektivtrafiken som nu blir fler.