Osäker anställning kopplat till dålig hälsa

1:44 min

Omkring hälften av alla unga arbetar på olika former av tillfälliga anställningar. Nu visar en studie vid Umeå universitet att det här ökar risken att bli sjuk.

Anna-Karin Waenerlund, doktorand i Folkhälsovetenskap säger att en knapp tredjedel av dem med fasta jobb har psykiska besvär. Men bland dem med tillfälliga anställningar var det över hälften som sade att de mådde psykiskt dåligt.

– Det vi har sett är att tillfälligt anställda mår sämre än dem som har en tillsvidareanställning. När det gäller de psykiska besvären handlar det om rastlöshet, koncentrationssvårigheter, oro, ängslan, hjärtklappningar, känningar i magen, ångest, panik eller andra besvär, säger Anna-Karin Waenerlund.

Framförallt unga har svårt att få fasta jobb. Omkring hälften av alla unga på arbetsmarknaden jobbar på olika former av otrygga anställningar där besked om fortsatt jobb en dag, eller kanske en vecka ofta kommer via ett telefonsamtal eller ett sms.

Forskarna i Umeå har följt cirka 1 000 individer i Luleå kommun sedan 1981 när de lämnade grundskolan. År 2007 genomfördes den senaste enkätstudien på gruppen där de fick frågor om arbetsliv och hälsa.

Resultaten från den enkätundersökningen visar att de som arbetar på olika former av otrygga, osäkra anställningar har sämre hälsa än de som har fasta jobb. Det visar sig att sambandet mellan dålig hälsa och otrygga jobb kvarstår, även när man har tagit hänsyn till klass, kön och om de tillfrågade varit sjuka tidigare.

Orsakar till ohälsan bland de visstidsanställda är främst rädslan att bli ofrivilligt arbetslös. Forskaren Anna-Karin Wennerlund har också sett att det skiljer sig beroende på vilken form av visstidsanställning som de tillfrågade har. Till exempel verkar flera betrakta en projektanställning som något säkrare än ett vikariat. Så graden av risk att bli utan fortsatt jobb påverkar också risken att bli sjuk.Oro 

-- Studien tyder på att det är så. Själva hypotesen är att det finns bättre  och sämre tillfälliga anställningar.

Referens:
Waenerlund et al: ”Is temporary employment related to health status?: Analysis of the Northern Swedish Cohort”, Umeå universitet, Sage Publication 2011, doi: 10.1177/1403494810395821